Formulare


        REGISTRUL AGRICOL
1  Declaratie Registrul Agricol  

        ASISTENTA SOCIALA
        IMPOZITE SI TAXE LOCALE
1  MODEL CERERE  
2  Informatii utile-POPRIRI  
3  fisa de inmatriculare auto  
4  acte necesare eliberarii certificatului de atestare fiscala  
5  Contract de instrainare-dobandire a unui mijloc de transport  
6  Cerere pentru acordarea scutirii in cazul persoanelor fizice  
7  ACTE NECESARE SCUTIRE PERSOANE CU HANDICAP  
8  LISTA CONTURI IBAN PERSOANE JURIDICE  
9  LISTA CONTURI IBAN PERSOANE FIZICE  
10  Legislatia care reglementeaza impozitele si taxele locale  
11  ACTE NECESARE PENTRU RESTITUIRE SAU COMPENSARE A SUMELOR ACHITATE IN PLUS SAU ERONAT LA BUGETUL LOCAL  
12  ACTE NECESARE INSCRIERII IN EVIDENTELE FISCALE A UNOR BUNURI IMOBILE  
13  ACTE NECESARE INSCRIERII IN EVIDENTELE FISCALE A UNUI MIJLOC DE TRANSPORT  
14  ACORD - ÎMPUTERNICIRE SOLICITARE CERTIFICAT DE ATESTARE FISCALĂ  
15  ACTE NECESARE SCOATERII DIN EVIDENTELE FISCALE A UNUI BUN IMOBIL  
16  ACTE NECESARE SCOATERII DIN EVIDENTELE FISCALE ALE UNUI MIJLOC DE TRANSPORT  
17  ACTE NECESARE TRANSFERULUI UNUI MIJLOC DE TRANSPORT LA NOUL DOMICILIU AL CONTRIBUABILULUI  
18  CERERE PENTRU ELIBERAREA UNUI CERTIFICAT DE ATESTARE FISCALA PENTRU PERSOANE FIZICE  
19  Declarația de impunere în vederea stabilirii cuantumului taxei speciale de salubrizare SIMD datorată de utilizatori casnici  
20  CERERE PENTRU ELIBERAREA UNUI CERTIFICAT DE ATESTARE FISCALA PENTRU PERSOANE JURIDICE  
21  CERERE RESTITUIRE SUME  
22  CERERE TRANSFER AUTO  
23  Declarația de impunere în vederea stabilirii cuantumului taxei speciale de salubrizare SIMD datorată de utilizatori non-casnici  
24  DECLARAŢIA FISCALĂ PENTRU STABILIREA IMPOZITULUI PE TEREN ÎN CAZUL PERSOANELOR FIZICE  
25  DECLARAŢIE FISCALĂ PENTRU STABILIREA IMPOZITULUI PE CLĂDIRI, ÎN CAZUL PERSOANELOR FIZICE  
26  DECLARAȚIE FISCALĂ PENTRU STABILIREA IMPOZITULUI PE MIJLOACELE DE TRANSPORT AFLATE ÎN PROPRIETATE  
27  DECLARAŢIE FISCALĂ STABILIRE TAXĂ PENTRU AFIȘAJ ÎN SCOP DE RECLAMĂ ȘI PUBLICITATE PERSOANE JURIDICE  
28  DECLARAȚIE PENTRU SCOATEREA DIN EVIDENȚĂ A MIJLOACELOR DE TRANSPORT