Proiecte ale Consiliului Local


Afisari | 1-20 din total: 112
1
2
3
4
5
6
Inainte
Nr.Nume ProiectFisierAn
22 PROIECT DE HOTĂRÂRE pentru aprobarea Raportului privind starea economică, socială și de mediu a comunei Românești, jud. Botoșani pentru anul 2019 2020
17 PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea Statutului și Actului Constitutiv , ale A.D.I.,, Valea Corogei,, revizuite conform Codului Administrativ 2020
24 PROIECT DE HOTĂRÂRE privind alegerea președintelui de ședință pentru următoarele 3 luni 2020
19 PROIECT DE HOTĂRÂRE prin care Consiliul Local ia act de Raportul privind activitatea de încasare impozite și taxe locale pentru anul 2019 2020
3 PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea Planului de acțiuni și lucrări de interes local pe anul 2020 ce vor fi executate de beneficiarii de ajutor social , conform Legii nr.416/2001 cu modificările și completările ulterioare 2020
1 PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea Regulamentului de Organizare şi Funcţionare a Consiliului Local Românești – jud. Botoşani 2020
6 PROIECT DE HOTĂRÂRE Nr. 6 din 23.01.2020 privind componența comisiilor de specialitate ale Consiliului Local Românești, județul Botoșani 2020
7 PROIECT DE HOTĂRÂRE Privind adoptarea Bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2020 2020
4 PROIECT DE HOTĂRÂRE Privind modificarea și completarea art.19.pct 3 din HCL nr.24 din 10.04.2019 privind aprobarea nivelurilor pentru valorile impozabile, impozitele și taxele localeși alte taxe asimilate acestora aplicabile începând 2020
16 PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea actualizării P.A.A.R. al comunei Românești 2020 2020
15 PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea închirierii prin atribuire directă a pășunilor aflate în proprietatea privată a comunei Românești, județul Botoșani 2020
11 privind stabilirea cuantumului şi a numărului de burse şcolare în anul 2020 2020
5 PROIECT DE HOTARÂRE Privind încetarea, înaintea expirării termenului pentru care a fost încheiat, a contractului de concesiune nr.2112 din 10.04.2012 2020
50 Ph privind aprobarea proiectului „ÎMBUNĂTĂȚIREA INFRASTRUCTURII TIC DE LA NIVELUL UNITĂȚILOR DE ÎNVĂȚĂMÂNT DIN COMUNA ROMÂNEȘTI, JUDEȚUL BOTOȘANI” 2020
21 PROIECT DE HOTĂRÂRE prin care Consiliul Local Românești ia act de Raportul privind evaluarea performanțelor profesionale individuale pe anul 2018 a secretarului comunei Românești 2020
8 Proiect de hotarare privind aprobarea trecerii unor terenuri din domeniul public in domeniul privat al comunei Romanesti judetul Botosani 2020
25 Proiect de hotarare privind aprobarea nivelurilor pentru valorile impozabile , impozitele și taxele locale și alte taxe asimilate acestora aplicabile începând cu anul fiscal 2021 2020
23 PROIECT DE HOTĂRÂRE prin care Consiliul Local Românești ia act de Raportul de activitate al Comisiei de specialitate a Consiliului local pe probleme de învățământ, sănătate, protecție socială, activitate sportivă și de agrement. 2020
2 PROIECT DE HOTĂRÂRE pentru aprobarea raportului semestrial al compartimentului de asistenţă socială privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap 2020
18 PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea contului de execuție al bugetului local al comunei Românești, jud. Botoșani la 31 decembrie 2019 2020
1
2
3
4
5
6
Inainte