Registrul pentru evidenta dispozitiilor primarului
Dispoziție privind numirea domnului Costiniuc Constantin pentru colaborarea cu OCPI
Dispoziție privind stabilirea salariului de bază cu 01.01.2020 pentru asistenții personali ai persoanelor cu handicap
Dispoziție privind convocarea Consiliului Local al comunei Românești , județul Botoșani , în ședință ordinară pentru data de 30 ianuarie 2020