Dispozitiile autoritatii executive
Dispozitia nr 158/29.10.2019 privind numirea dirigintelui de santier pentru obiectivul de investitii 
,,Construire si dotare Gradinita cu program normal in localitatea Romanesti , judetul Botosani"