Hotarari ale Consiliului Local


An Nr. Hotarare Cuvinte
Afisari | 1-20 din total: 238
1
2
3
4
5
6
7
Inainte
AnNrFisierData
2020 1 H O T Ă R Â R E Privind modificarea și completarea art.19.pct 3 din HCL nr.24 din 10.04.2019 privind aprobarea nivelurilor pentru valorile impozabile, impozitele și taxele localeși alte taxe asimilate acestora aplicabile începând cu anul fiscal 2020 12.02.2020
2020 2 H O T Ă R  R E privind aprobarea Regulamentului de Organizare şi Funcţionare a Consiliului Local Românești – jud. Botoşani 12.02.2020
2020 3 H O T Ă R Â R E privind aprobarea Planului de acțiuni și lucrări de interes local pe anul 2020 ce vor fi executate de beneficiarii de ajutor social , conform Legii nr.416/2001 cu modificările și completările ulterioare 12.02.2020
2020 4 H O T Ă R Â R E pentru aprobarea raportului semestrial al compartimentului de asistență socială privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap 12.02.2020
2020 5 H O T A R Â R E Privind încetarea, înaintea expirării termenului pentru care a fost încheiat, a contractului de concesiune nr.2112 din 10.04.2012 12.02.2020
2020 6 H O T Ă R Â R E privind Comisiile de specialitate ale Consiliului local Românești 12.02.2020
2020 7 H O T Ă R Â R E privind adoptarea Bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2020 06.03.2020
2020 8 H O T Ă R Â R E privind aprobarea trecerii unor terenuri din domeniul public în domeniul privat al comunei Româneşti , judeţul Botoşani 06.03.2020
2020 9 HOTĂRÂRE privind aprobarea completării inventarului bunurilor din domeniul privat al comunei Româneşti , judeţul Botoşani 06.03.2020
2020 10 H O T Ă R Â R E privind aprobarea amenajamentului pastoral pentru pajiștile din comuna Românești, jud. Botoșani 06.03.2020
2020 11 H O T Ă R Â R E privind stabilirea cuantumului şi a numărului de burse şcolare în anul 2020 06.03.2020
2020 12 H O T Ă R Â R E privind analiza stadiului de înscriere a datelor în registrul agricol pentru anul 2019 și stabilirea măsurilor de eficientizare a acestei activități 06.03.2020
2019 1 Hotarâre privind aprobarea acoperirii deficitului sectiunii de dezvoltare din excedentul bugetului local pentru anul 2018 09.01.2019
2019 2 Hotarâre privind aprobarea Organigramei si a Statului de functii pentru 2019 09.01.2019
2019 5 Hotarâre privind aprobarea Planului de lucrări ce va fi realizat in anul 2019 de beneficiarii venitului minim garantat 09.01.2019
2019 3 Hotarâre privind aprobarea Planului de ocupare a functiilor publice in anul 2019 09.01.2019
2019 8 Hotarâre privind aprobarea rapotului semestrial al compartimentului de asistenta socială 09.01.2019
2019 4 Hotarâre privind aprobarea salariilor de bază pentru personalul contractual și funcționari publici 09.01.2019
2019 15 HCL 15 din 28.03.2019 declararea lunii aprilie luna curateniei 01.04.2019
2019 16 HCL 16 din 28.03.2019 pentru aprobarea raportului privind starea economica sociala si de mediu pe anul 2018 01.04.2019
1
2
3
4
5
6
7
Inainte