Hotarari ale Consiliului Local


An Nr. Hotarare Cuvinte
Afisari | 1-20 din total: 226
1
2
3
4
5
6
7
Inainte
AnNrFisierData
2019 1 Hotarâre privind aprobarea acoperirii deficitului sectiunii de dezvoltare din excedentul bugetului local pentru anul 2018 09.01.2019
2019 2 Hotarâre privind aprobarea Organigramei si a Statului de functii pentru 2019 09.01.2019
2019 5 Hotarâre privind aprobarea Planului de lucrări ce va fi realizat in anul 2019 de beneficiarii venitului minim garantat 09.01.2019
2019 3 Hotarâre privind aprobarea Planului de ocupare a functiilor publice in anul 2019 09.01.2019
2019 8 Hotarâre privind aprobarea rapotului semestrial al compartimentului de asistenta socială 09.01.2019
2019 4 Hotarâre privind aprobarea salariilor de bază pentru personalul contractual și funcționari publici 09.01.2019
2019 15 HCL 15 din 28.03.2019 declararea lunii aprilie luna curateniei 01.04.2019
2019 16 HCL 16 din 28.03.2019 pentru aprobarea raportului privind starea economica sociala si de mediu pe anul 2018 01.04.2019
2019 17 HCL 17 din 28.03.2019 -aprobare Plan de actiune al comp asist sociala 01.04.2019
2019 18 HCL 18 din 28.03.2019 actualiza val SF -construire si dotare gradinita cu program normal 01.04.2019
2019 19 HCL 19 din 28.03.2019 actualiz val totala inv împietruire drumuri sătești 5,5 Km 01.04.2019
2019 20 HCL 20 din 28.03.2019 - reagulament acordare prestatii financiare excepționale 01.04.2019
2019 21 HCL 21 din 28.03.2019 CL ia act de raportul de activ viceprimar și consilieri locali 01.04.2019
2019 23 HCL 23 din 19.04.2019 aprobarea bugetului local pe anul 2019 19.04.2019
2019 27 HCL de modificare si completare a HCL nr 4 din 2019 pentru aprobarea salariilor de baza aferente functiilor din cadrul familiei ocupationale administratie utilizate in cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Romanesti 28.05.2019
2019 28 HCL privind revocarea hotararii pentru aprobarea planului de ocupare a functiilor publice pentru anul 2019 28.05.2019
2019 26 HCL prin care Consiliul Local Romanesti ia act de Rapoartele de activitate ale comisiilor de specialitate ale Consiliului Local 28.05.2019
2019 25 HCL prin care Consiliul Local Romanesti ia act de Raportul privind situatia gestionarii bunurilor ce apartin domeniului public si privat al comunei Romanesti , judetul Botosani pentru anul 2018 28.05.2019
2019 29 HCL 29 din 2019 privind aprobarea Notei conceptuale si a Temei deproiectare pentru ob de investitii Dispensar uman in localitatea Romanesti , jud Botosani 28.06.2019
2019 30 HCL 30 din 2019 privind apronarea raportului semestrial la Legea nr 448 din 2016 28.06.2019
1
2
3
4
5
6
7
Inainte