Buget

AnNume bugetFisier

2019 Dare de seama la 31.12.2019 VENITURI TOTAL
2019 Dare de seama la 31.12.2019 CHELTUIELI TOTAL
2019 Buget local 2019
2019 DS 2018 venituri totale
2019 DS 2018 cheltuieli totale
2018 Buget local 2018 rectificat noiembrie 2018
2018 Buget local 2018
2017 Bugetul local rectificat pe anul 2017 - 12.12.2017
2017 Bugetul local pe anul 2017, secţiunea dezvoltare - 12.12.2017
2017 Bugetul local pe anul 2017, secţiunea funcţionare - 12.12.2017
2017 DS 2017 cheltuieli
2017 DS 2017 venituri
2016 Buget local initial 2016
2016 Contul de executie al bugetului local la 30.06.2016
2015 Buget initial 2015
2015 Buget local initial 2015-Dezvoltare
2015 Buget local initial 2015-Functionare
2014 Bugetul activitatilor finantate partial sau integral din venituri proprii pentru anul 2014
2014 Bugetul de venituri si cheltuieli al comunei Romanesti pe anul 2014
2013 Bugetul de venituri si cheltuieli al comunei Romanesti pe anul 2013
2012 Bugetul de venituri si cheltuieli al comunei Romanesti pe anul 2012
2012 Indicatori de sinteza trim II 2012
2011 Dare de seama la data de 31.12.2011
2011 Indicatori sinteza trim IV 2011
2011 Indicatori sinteza trim III 2011
2011 Indicatori sinteza trim. II 2011
2011 Indicatori sinteza trim. I 2011
2011 Bugetul local al Comunei Romanesti pentru anul 2011
2010 Dare de seama la data de 31.12.2010